Навчальний процес

Навчально-виховний процес у позашкільному закладі

        Навчально-виховний процес визначається як специфічний, багатогранний, цілісний і системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємно пов’язаними методиками і технологіями.

        Головне у роботі нашого позашкільного закладу – виховання громадянина України, життєво компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення – це навчити вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити і навчитися жити разом.

Одним із важливих питань навчально-виховного процесу ЦДЮТ є забезпечення охорони життя і здоров’я учнів, попередження нещасних випадків. Керівники гуртків регулярно проводять бесіди, заходи з вихованцями:

В рамках даної програми виконано наступне:

·                   Забезпечено проведення інструктажів з техніки безпеки (на початку навчального року, перед канікулами, при поїздці дітей для участі у виховних заходах).

·                   Проводиться перевірка стану території  ЦДЮТ.

·                   Проведено місячник  Безпеки руху.

·                   Проводяться консультації батьків щодо запобігання дитячого травматизму.

·                   Проводиться перевірка стану території ЦДЮТ.

·                   Оформлено стенди з наочними матеріалами щодо попереджень всіх видів дитячого травматизму.

·       Проводяться бесіди про правила дорожнього руху.

   Внаслідок систематичної попереджувальної роботи протягом останніх років не було зафіксовано  жодного  дитячого травматизму. На заняттях проводяться фізкультурні хвилинки, валеологічна паузи з метою зняття втоми, активізації розумової та фізичної працездатності. Впроваджуються різні форми навчання правилам безпечної поведінки вдома, на вулиці, в місцях відпочинку. Дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення ЦДЮТ